Namesto plačila Skladu RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, lahko dobite konkretno storitev!

Ali ste tudi vi eno izmed podjetij, ki ne zaposluje predpisanega števila invalidov in mora zato plačevati v sklad določena sredstva?

  • Tako morate za vsakega invalida, ki vam manjka, mesečno plačati 523,67 EUR, oz. letno 6.284 EUR. Za 2 invalida je tako letno že 12.568 EUR!
  • Bi raje sredstva, ki jih plačujete v sklad, porabili za druge namene (investicije, oprema, ...)?

 

Če sklenete z nami pogodbo za nakup naših proizvodov ali storitev v določeni višini, vam ne bo potrebno plačevanti v sklad, saj ste pogodbo sklenili z invalidskim podjetjem.


Kako to dosežemo!

Dovolj je, da sklenemo pogodbo o sodelovanju, ki je dokazilo, da vam sklad ne izstavlja mesečnih faktur. Konec leta sklad preveri število invalidov za izpolnjevanje obveznosti z nami, za preostanek pa vam izstavi fakturo.

{AC}

1. Kakšen je postopek sklenitve pogodbe o nadomestni izpolnitvi kvote z invalidskim podjetjem?

Sklenitev pogodbe je zelo preprosta. Po sestanku in pogovoru okrog možnosti sodelovanja mi pripravimo pogodbo v 5 izvodih. Vse izvode pogodbe podpišete in 2 izvoda vrnete nam, 2 obdržite, 1 izvod pa skupaj z vlogo, ki jo dobite na spletni strani SKLAD-a RS pošljete na naslov:

Sklad republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
Zemljemerska 12
1000 Ljubljana

2. Kaj se zgodi, če pogodbene obveznosti iz kakršnihkoli razlogov ne uspemo izpolniti?

V kolikor ne uspemo izpolniti predvidene pogodbene vrednosti ob koncu leta, plačate skladu sorazmeren znesek. Torej, če smo izpolnili pogodbeno obveznost za 5 invalidov, morali pa bi jo za 6, plačate v sklad 70 % minimalne plače za 1 invalida za vse mesece, za katere ta obveznost ni bila izpolnjena.

V primeru, da torej ne izpolnimo obveznosti, nimate nobenih dodatni stroškov in obveznosti kot bi jih imeli, če pogodba ne bi bila podpisana.

ACBR

3. Ali lahko sodelujemo samo z 1 invalidskim podjetjem, ali lahko z večimi?

Sodelujete lahko z večimi invalidskimi podjetji. V kolikor je vaša obveznost na primer 6 invalidov lahko pri enem podjetju izpolnite kvoto 4 invalidov in pri drugem 2, ali pri enem 6 in pri drugem 0 in tako naprej.

4. Za koliko časa se sklene pogodba?

Rok trajanja pogodbe je vezan na koledarsko leto.

5. Kaj se zgodi, če se med trajanjem pogodbe spremeni število invalidov v našem podjetju?

V primeru, da se vam poveča število invalidov in je s tem vaša obveznost plačevanja v sklad manjša, ni potrebno storiti ničesar. V primeru, da se vam število invalidov zmanjša in tako poveča obveznost plačevanja v sklad, pa je smiselno podpisati aneks z večjo pogodbeno vrednostjo, v kolikor seveda predvidevamo, da bomo takšen znesek tudi dejansko dosegli.

Delodajalci lahko, v kolikor ne izpolnjujejo kvote zaposlenih invalidov, sklenejo pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem. Več o tem na strani Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov: http://www.svzi.gov.si/.

{/AC}

Hitri kontakt

TALUM Izparilniki d.o.o. - program STORAL

Tovarniška cesta 10,

2325 Kidričevo

Telefon: +386 2 7995 443

Fax: +386 2 7995 446

E-pošta: tajništvo